ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BET365 – LINKBET365.ORG

Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 03/11/2023. Tất cả các điều khoản và điều kiện trước đó đều bị hủy bỏ.

Điều khoản và điều kiện chung

Bằng cách sử dụng, truy cập và/hoặc truy cập bất kỳ phần nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiểu miền, mã nguồn và/hoặc API trang web, có thể nhìn thấy hoặc không) của trang web linkBet365.org hoặc ứng dụng di động hoặc bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào mà chúng tôi sở hữu hoặc vận hành (Trang web) và/hoặc đăng ký trên Trang web, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này; Chính sách Bảo mật của chúng tôi; Chính sách Cookie của chúng tôi và các Quy định áp dụng cho sản phẩm cá cược hoặc trò chơi của chúng tôi như được tham chiếu thêm ở đoạn 2 dưới đây (cùng được gọi là Điều khoản), và được coi là đã chấp nhận và hiểu biết tất cả các Điều khoản.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản, xin đừng sử dụng, truy cập hoặc truy cập bất kỳ phần nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiểu miền, mã nguồn và/hoặc API trang web, có thể nhìn thấy hoặc không) của Trang web. Các Điều khoản cũng áp dụng cho tất cả các cược qua điện thoại và cược hoặc trò chơi qua thiết bị di động bao gồm ứng dụng có thể tải xuống vào thiết bị di động (như là việc tham chiếu đến việc bạn sử dụng Trang web là việc tham chiếu đến việc bạn sử dụng dịch vụ cược qua điện thoại của chúng tôi và/hoặc cược qua thiết bị di động).

Khi bạn tham gia bất kỳ trò chơi nào, hoặc đặt cược, sử dụng Trang web, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Quy định áp dụng cho các sản phẩm cụ thể có sẵn trên Trang web từ thời điểm này sang thời điểm khác. Các Quy định có thể được tìm thấy dưới tab Trợ giúp của phần cụ thể của Trang web, hoặc cụ thể hơn tại:

(a) Quy định cho các sản phẩm Thể thao

(b) Quy định cho các sản phẩm Casino

(c) Quy định cho các sản phẩm Casino

(d) Quy định cho các sản phẩm Poker

(e) Quy định cho các sản phẩm Trò chơi

(f) Quy định cho các sản phẩm Bingo

(g) Quy định cho các sản phẩm Thể thao ảo

Khi có tham chiếu đến Bet365, chúng tôi, chúng ta trong liên quan đến:…(a) Sản phẩm Sportsbook và Fantasy Sports – đề cập đến Hillside (International Sports) LP, một Công ty Hợp danh được thành lập tại Gibraltar (Số đăng ký 119), với trụ sở chính tại Unit 1.1, Tầng 1, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar.

Tất cả cược đặt trên sản phẩm Sportsbook được xem là được đặt và nhận tại Gibraltar. Hillside (International Sports) LP được cấp phép bởi Chính phủ Gibraltar và được quản lý bởi Ủy ban Đánh bạc Gibraltar (Số RGL 076); và

Sản phẩm Gaming – đề cập đến Hillside (International Gaming) LP, một Công ty Hợp danh được thành lập tại Gibraltar (Số đăng ký 121), với văn phòng đăng ký tại Unit 1.1, Tầng 1, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar. Tất cả cược đặt trên sản phẩm Gaming được xem là được đặt và nhận tại Gibraltar. Hillside (International Gaming) LP được cấp phép bởi Chính phủ Gibraltar và được quản lý bởi Ủy ban Đánh bạc Gibraltar (Số RGL 078).

Chúng tôi có thể cần thay đổi các Điều khoản từ thời gian này sang thời gian khác vì nhiều lý do (bao gồm việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành, và yêu cầu của cơ quan quản lý). Tất cả các thay đổi sẽ được công bố trên Trang web. Các Điều khoản mới nhất sẽ được cung cấp trên Trang web. Nếu bất kỳ thay đổi nào không chấp nhận được với bạn, bạn nên ngưng sử dụng Trang web và/hoặc đóng tài khoản của mình. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày mà các thay đổi vào Hiệu lực, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi đó.

Như bạn đã biết, quyền truy cập và/hoặc sử dụng Trang web (bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các sản phẩm được cung cấp qua Trang web) có thể vi phạm pháp luật ở một số quốc gia. Bạn chịu trách nhiệm xác định xem việc truy cập và/hoặc sử dụng Trang web của bạn có tuân thủ luật pháp hiện hành trong lãnh thổ bạn cư trú và bạn cam đoan với chúng tôi rằng cá cược không vi phạm pháp luật tại lãnh thổ bạn cư trú.

Bet365 cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. Nhằm thực hiện cam kết đó, Bet365 cam kết hỗ trợ việc cá cược có trách nhiệm. Mặc dù Bet365 sẽ nỗ lực hợp lý để thực thi chính sách cá cược có trách nhiệm của mình, Bet365 không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào nếu bạn vẫn tiếp tục cá cược và/hoặc cố ý truy cập vào trang web với ý định tránh xa các biện pháp liên quan đã được thiết lập và/hoặc Bet365 không thể thực thi các biện pháp/chính sách của mình vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bet365.

Điều khoản và điều kiện với người chơi

1.1/ Tất cả các người chơi phải đủ 18 tuổi trở lên và có khả năng pháp lý để đặt cược hoặc đăng ký với Bet365.

Bet365 có quyền yêu cầu bằng chứng về tuổi từ bất kỳ khách hàng nào và tạm ngưng tài khoản của họ cho đến khi có tài liệu chứng minh đủ điều kiện được cung cấp.

1.2/ Tất cả thông tin cung cấp khi đăng ký trên trang web PHẢI là thông tin của bạn và phải chính xác và đầy đủ trong mọi mặt.

Trong trường hợp không phải như vậy, chúng tôi có quyền tạm ngưng tài khoản và xem xét bất kỳ khoản tiền gửi nào vào tài khoản cá cược là không hợp lệ (và bất kỳ khoản thắng nào phát sinh từ khoản tiền gửi đó là vô hiệu). Khi một tài khoản bị tạm ngưng, khách hàng liên quan cần Liên hệ với chúng tôi để giải quyết sự việc

1.3/ Bet365 có thể xác nhận địa chỉ của khách hàng bằng cách gửi thư xác minh địa chỉ cho khách hàng. Tất cả các thông tin trao đổi sẽ được giữ kín và bao thư sẽ không hiển thị bất kỳ tham chiếu nào đến Bet365. Khi thông tin trao đổi như vậy được khởi xướng, tất cả các ưu đãi và yêu cầu rút tiền có thể vẫn đang chờ đợi cho đến khi địa chỉ đã được xác nhận là chính xác.

1.4/ Bằng việc chấp nhận Điều khoản và/hoặc đăng ký sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tiến hành bất kỳ kiểm tra xác minh danh tính, tín dụng và khác mà chúng tôi có thể yêu cầu và/hoặc được yêu cầu theo luật pháp và quy định áp dụng và/hoặc bởi các cơ quan quản lý liên quan để sử dụng Trang web và sản phẩm của chúng tôi nói chung.

Bạn đồng ý cung cấp tất cả thông tin mà chúng tôi yêu cầu liên quan đến các kiểm tra xác minh đó. Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc hạn chế tài khoản của bạn bằng bất kỳ cách nào mà chúng tôi coi là thích hợp, cho đến khi các kiểm tra liên quan được hoàn thành đến sự hài lòng của chúng tôi.

1.5/ Trong quá trình đăng ký, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho các cơ quan tham chiếu tín dụng có thẩm quyền để xác nhận danh tính và thông tin thẻ thanh toán của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin đó liên quan đến việc đăng ký của bạn.

1.6/ Khách hàng chỉ được mở một tài khoản duy nhất. Nếu chúng tôi xác định bất kỳ khách hàng nào có nhiều hơn một tài khoản, chúng tôi có quyền xem xét bất kỳ tài khoản nào đó như một tài khoản chung.

Điều khoản và điều kiện với tài khoản

2.1/ Bet365 cho phép tất cả khách hàng chọn một Kết hợp Tên người dùng/Mật khẩu riêng cho tài khoản của họ và cũng một Mã xác minh 4 chữ số để truy cập ứng dụng Bet365 trên thiết bị di động của họ.

Khách hàng phải giữ thông tin này bí mật và kín đáo vì bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các cược đặt trên tài khoản của bạn và bất kỳ hoạt động nào khác diễn ra trên tài khoản của bạn.

2.2/ Các cược sẽ được coi là hợp lệ nếu Tên người dùng và Mật khẩu của bạn đã được nhập đúng hoặc nếu tài khoản của bạn đã được truy cập thông qua Touch ID, Đăng nhập bằng dấu vân tay, Face ID, Mã xác minh hoặc tính năng Giữ tôi đăng nhập (có được ủy quyền hay không), miễn là có đủ tiền trong tài khoản.

2.3/ Nếu, bất cứ lúc nào, bạn cảm thấy một bên thứ ba biết về Tên người dùng, Mật khẩu và/hoặc Mã xác minh của bạn, bạn nên thay đổi ngay lập tức thông qua trang web. Nếu bạn quên một phần hoặc toàn bộ, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

2.4/ Nếu bạn kích hoạt Touch ID, Đăng nhập bằng dấu vân tay, Face ID, Mã xác minh và/tính năng Giữ tôi đăng nhập và cảm thấy rằng một bên thứ ba có thể truy cập vào tài khoản của bạn thông qua bất kỳ phương pháp nào trong số đó, bạn nên ngay lập tức vô hiệu hóa Touch ID, Đăng nhập bằng dấu vân tay, Face ID, Mã xác minh và/tính năng Giữ tôi đăng nhập từ tất cả các thiết bị của bạn và Liên hệ với chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm về an ninh của thiết bị của bạn và về tất cả các cược đặt trên tài khoản của bạn và bất kỳ hoạt động nào khác diễn ra trên tài khoản của bạn.

2.5/ Đối với các cược đặt qua điện thoại, bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch mà tên và số tài khoản hoặc tên và tên người dùng của bạn được trích dẫn đúng (có được ủy quyền hay không). Nếu bạn chỉ định một người khác làm người dùng được ủy quyền của tài khoản của bạn, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch mà người đó thực hiện bằng cách sử dụng thông tin tài khoản liên quan. Nếu bạn mất thông tin tài khoản hoặc cảm thấy rằng người khác có thể có thông tin tài khoản của bạn, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

2.6/ Vui lòng lưu ý rằng chi tiết của chủ thẻ và bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào khác không nên được gửi cho chúng tôi qua email không mã hóa.

Số dư hiện tại và lịch sử giao dịch của tài khoản của bạn có thể được xem bất kỳ lúc nào sau khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản trên trang web.